lang
Key Issues


EventsVideo
เขื่อนปากชม (หนึ่งใน 12 โครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าบนลำน้ำโขง)

ข่าวทีวีไทย 


Watershed
PublicationsTop Stories
จดหมายเปิดผนึกกรณีเขื่อนดอนสะโฮง: กระบวนการ ปรึกษาหารือแค่พิธีกรรม ไร้ความหมาย-ไม่มีส่วนร่วม

5 มกราคม 2558

จุดยืนและข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ต่อการจัดกระบวนการปรึกษาหารือ (Prior Consultation) ตามข้อตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ.2538 ในกรณีโครงการดอนสะโฮง


โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง ปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุมให้ข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำในวันที่ 7 มกราคม 2558

5 มกราคม 2558

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) ขอคัดค้านการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง ซึ่งเป็นโครงการที่จะทำลายระบบนิเวศของพื้นที่สีพันดอนในประเทศ สปป.ลาว และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและถาวร


รื้อโรงไฟฟ้าระยองไปทวาย ‘สหัส’ ยันหารือITDแล้ว

4 มกราคม 2558

ฐานเศรษฐกิจ - "เอ็กโก" เตรียมรื้อย้ายโรงไฟฟ้าระยอง 2  ขนาด 200 เมกะวัตต์ ติดตั้งโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมทวายต้นปีนี้ หลัง กฟผ.ไม่สั่งต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2557 "สหัส" เผยเจรจากับอิตาเลียนไทยแล้ว ตั้งเป้ารองรับนิคมฯทวาย 1 พันเมกะวัตต์ ด้าน กกพ.เผยปริมาณสำรองเพียงพอไม่จำเป็นต้องปัดฝุ่นโรงไฟฟ้าเก่า เพราะต้องการลดสัดส่วนก๊าซในการผลิตไฟฟ้าลดลง


ภาคประชาชนพม่าร้องกสม. ตรวจสอบโครงการเขื่อนกั้นสาละวิน ชี้เดือดร้อนหนักจากทุนพลังงานไทย

20 พฤศจิกายน 2557

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ได้ลงพื้นที่บ้านสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนฮัตจีและท่าซางกั้นแม่น้ำสาละวิน โดยได้พบกับตัวแทนชาวบ้านทั้งจากฝั่งไทยและฝั่งพม่า
Photo Gallery
สาละวิน สายน้ำแห่งชีวิต
แม่น้ำนู่ - สาละวินตอนบน ในประเทศจีน
เขื่อนไซยะบุรี เขื่อนชี้ชะตาแม่น้ำโขง
Mekong News
 

มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ มุ่งศึกษาปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดทางนโยบายและระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน น้ำ และพลังงานแบบรวมศูนย์ และส่งเสริมบทบาทชุมชนท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) มุ่งสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคประชาสังคม และส่งเสริมความร่วมมือในการผลักดันทางนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อการพัฒนาที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

 

เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง (มีเนท) ติดตามนโยบายและการวางแผนการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคแม่น้ำโขง โดยเฉพาะประเด็นโครงสร้างของระบบไฟฟ้า ธรรมาภิบาล การปฏิรูประบบ และการวางแผนอันเป็นที่มาของการสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม และเป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชน มีเนท มุ่งสร้างทางเลือกการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนในลุ่มแม่นำโขง