Announcement

โดย โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) ตุลาคม 2556
ปัจจุบัน แม่น้ำสาละวินตอนล่างในเขตพื้นที่พม่ามีแผนสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำรวม 6 เขื่อน[1] โดยมีนักลงทุนจากจีน พม่า ไทย รวมถึงรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าจากไทย คือ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย กฟผ.มีแผนรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนฮัตจี และเขื่อนท่าซาง และมีแผนที่จะนำไฟฟ้าจาก 2 เขื่อนนี้เข้าระบบเครือข่ายพลังงานของอาเซียน (ASEAN Grid) ผ่านโครงข่ายสายส่งของประเทศไทยด้วยเช่นกัน
รณรงค์หยุดเขื่อนไซยะบุรีชาวบ้านแม่น้ำโขงยังรอสัญญานเข้าพบนายกยิ่งลักษณ์รัฐบาลไทยจะฟัง หรือเมิน เสียงคนไทยริมโขงและคนภูมิภาค?
ประชาไท 9 กันยายน 2555 เปิดนิทรรศการ “ปกป้องแม่น้ำโขง หยุดเขื่อนไซยะบุรี” ช่างภาพชวนคนกรุงร่วมคิด "ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก แต่นำมาซึ่งความสูญเสียของคนอื่น" ด้านชาวบ้าน 7 จังหวัดริมโขง เผย 17 ก.ย.นี้ เคลื่อนพลทวงถามรัฐบาล หยั่งเชิงหยุด-ไม่หยุดเขื่อน

Pages