Events

วันที่ 17 ธ.ค. เวลา 9:30-11:30 น.

พบกับนิเวศเสวนา ตอน "สร้อย สะอี นาง ยาง โจก: จากโตนเลสาบ สู่สามพันโบก" เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงแห่งสายน้ำนานาชาติกับชาวประมงจากสองแผ่นดิน ไทย - กัมพูชา ร่วมเสวนากับ นายแพทย์ นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

พร้อม #Live สด! ส่งตรงจาก โรงเรียนบ้านสำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ผ่านสองช่องทาง ทั้งภาษาไทยและเขมร

ร่วมสัมผัสเรื่องราวความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ทำรายได้ให้ชุมชนในเขตพะลึน กว่า 7,240,499,650 จั๊ต หรือเทียบเท่ากว่า 200,000,000 บาทต่อปี! ผ่านงานเปิดตัว รายงานการศึกษา “ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งของชุมชนในเขตพะลึน รัฐมอญ ประเทศเมียนมา” หนึ่งเดียวที่รวบรวมเรื่องราวเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของชุมชนทั้งหมด 7 หมู่บ้านในเขตพะลึน

ภายในงาน

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 12:30-14:30 น.

ห้องประชุมสุจิตรา ชั้น 4 ตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (สถานีรถไฟใต้ดิน ห้วยขวาง)

22 ธันวาคม 2558
ณ Root Garden at Thonglor
ร่วมจัดโดย มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ (FER), มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต (Nature Care) และ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน

6 กันยายน 2558

ร่วมจัดโดย มูลนิธิสิทธิมนุษยชนแห่งแดนมอญ (Human Rights Foundation of Mon Land – HURFOM), มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ (FER/TERRA)
 

17 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุม Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ (SASA International House)
พบกับ ลอง โสแจด (Mr. LONG SOCHET) ผู้นำเครือข่ายชาวประมงทะเลสาบเขมร แม่สมปอง เวียงจันทร์ ชาวประมงนักสู้แห่งเขื่อนปากมูน และพี่น้องปากมูน ชุมชนริมแม่น้ำโขงทั้งไทยและกัมพูชา

19 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์กรร่วมจัด: โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, องค์กรแม่น้ำนานาชาติม เครือข่ายจุฬานานาชาติ, โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

15 ตุลาคม 2556
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์กรร่วมจัด: โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) ภายใต้ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ / เสมสิขาลัย / มูลนิธิบูรณะนิเวศ / มูลนิธินโยบายสุขภาวะ / กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / องค์กรคณะกรรมการศูนย์บรรเทาในพม่า Burma Relief Center (BRC)/ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา (FOCUS) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Pages