ประชาสังคมอาเซียน

ภาคประชาสังคมไทยถอนตัวจากการพบผู้นำอาเซียนปี 2015 ประท้วงการกระทำของรัฐบาลอาเซียน

เมษายน 2558 โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ในนามตัวแทนภาคประชาสังคมและประชาชนที่เข้าร่วมในการประชุม ACSC/APF ปี 2015

แถลงการณ์ การประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน/มหกรรมภาคประชาชนอาเซียน(ACSC/APF) 2514 ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความสมานฉันท์ของประชาชนอาเซียนสู่ความยั่งยืนด้านสันติภาพ การพัฒนา ความยุติธรรมและประชาธิปไตย

24 มีนาคม 2014 โดย ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนอาเซียน

Subscribe to RSS - ประชาสังคมอาเซียน