โครงการเขื่อนน้ำเทิน 2

โครงการเขื่อนน้ำเทิน 2 ตั้งอยู่ในที่ราบสูงนากาย (Nakai Plateau) แขวงคำม่วน ประเทศลาว พื้นที่นี้บริเวณป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น ช้างป่าเอเชีย เป็ดก่า และเซาลา เขื่อนน้ำเทิน 2 จะทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำขนาด 450 ตารางกิโลเมตร และทำให้ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต้องอพยพโยกย้ายมากกว่า 6,200 คน นักมนุษยวิทยาพบว่า มีชนพื้นเมืองบางกลุ่มในลุ่มน้ำนี้ ใช้ภาษาที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนในโลกด้วย และเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงประชาชนอีกกว่า 100,000 คนที่อาศัยพึ่งพิงแม่น้ำเซบั้งไฟด้วย เพราะการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจะปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำสู่แม่น้ำเซบั้งไฟ (แผนที่)

เขื่อนน้ำเทิน 2 สร้างโดยใช้รูปแบบที่เรียกว่า BOOT คือ สร้าง–เป็นเจ้าของ–ดำเนินการ และถ่ายโอน (Build-Own-Operate-Transfer) ซึ่งบริษัทผู้ลงทุนจะรับผลประโยชน์ในการขายไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปีก่อนที่จะมอบโอนให้รัฐบาลลาว สำหรับบริษัทเอกชนแล้ว นอกเหนือจากการได้รับผลประโยชน์จากการรับประกันการซื้อจาก กฟผ. แล้ว ยังจะเป็นผู้ที่ได้รับการประกันต่อความเสี่ยง ในการลงทุนจากธนาคารโลก

กลุ่มบริษัทผู้ร่วมลงทุนในโครงการน้ำเทิน 2 ได้แก่ อีเลคทริคซิตี้ เดอ ฟรานซ์ หรือ อีดีเอฟ (Electricite de France – EdF) รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของฝรั่งเศส ถือหุ้น 35 เปอร์เซ็นต์, บริษัทอิตาเลียน-ไทย ดีเวลลอปเมนท์ หรือ อิตัลไทย (Italian-Thai Development) บริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชน ถือหุ้น 15 เปอร์เซ็นต์, บริษัทผลิตไฟฟ้าไทย จำกัด หรือเอ็กโก (Electricity Generating Company – EGCO) บริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือหุ้น 25 เปอร์เซ็นต์ และรัฐบาลลาว ถือหุ้น 25 เปอร์เซ็นต์

โครงการเขื่อนน้ำเทิน 2 มีมูลค่าการลงทุน 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีกำลังการผลิต 1,070 เมกะวัตต์ จะเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี 2552 ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ 90 เปอร์เซ็นต์จะส่งขายให้ประเทศไทย

เขื่อนน้ำเทิน 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: ลำดับเหตุการณ์ และความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย

โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA) พฤศจิกายน 2547

เขื่อนน้ำเทิน 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: ช้างป่าเอเชียในอ่างเก็บน้ำ

โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA) พฤศจิกายน 2547

เขื่อนน้ำเทิน 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไฟฟ้านำเข้าประเทศไทย

โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA) พฤศจิกายน 2547

แถลงการณ์ของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน เนื่องในการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Technical workshop) เรื่องเขื่อนน้ำเทิน 2 ของธนาคารโลก

31 สิงหาคม 2547 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย

Pages

Subscribe to RSS - โครงการเขื่อนน้ำเทิน 2

 

ประชาไท 1 กันยายน 2547