พลังงานในภูมิภาคแม่น้ำโขง

โครงการก่อสร้างเขื่อนจำนวนมากในลุ่มแม่น้ำโขงมีสาเหตุสำคัญมาจากข้ออ้างด้านความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะข้ออ้างด้านความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศไทย เวียดนาม และจีน ในขณะที่ประเทศลาว พม่า และกัมพูชา ถูกประเมินว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อส่งออกไปขายยังประเทศที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง ซึ่งมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสูงกว่า

ตรรกะดังกล่าว หากฟังโดยผิวเผินก็ดูสมเหตุสมผลดี ประเทศที่ยากจนกว่าก็จะมีรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าที่จะนำมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ หรือเป็นการหาเงินตราต่างประเทศ การลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ และในด้านกลับกันประเทศที่ซื้อกระแสไฟฟ้า ก็จะได้ไฟฟ้าราคาถูกมาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการสร้างเขื่อน หรือโรงไฟฟ้าในประเทศของตน

แต่เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ ก็จะพบกับคำถามต่างๆ มากมาย  เช่น มีความคุ้มค่าจริงหรือในการสร้างเขื่อนแต่ละเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าขาย? อะไรคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน ทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม? อะไรคือความเสี่ยงของการลงทุนทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ? ใครคือผู้รับผลกระทบ? ใครคือผู้รับความเสี่ยง? เป็นต้น

ในอดีตเรามักยอมรับกันโดยปริยายต่อข้ออ้างว่า หากไม่สร้างเขื่อนนี้ หรือ โรงไฟฟ้านั้น ไฟฟ้าจะตก หรือไฟฟ้าจะดับทั้งประเทศ และจะทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาล  แต่เราอาจไม่ได้ตั้งคำถามอย่างจริงจังว่า ข้ออ้างดังกล่าวว่า “เป็นความจริงหรือไม่?”

ถาม-ตอบ คนละหมัดเรื่อง ปตท.: สิ่งที่เป็น-สิ่งที่ควรจะเป็น ของยักษ์ใหญ่ธุรกิจพลังงาน

ประชาไท รายงานจาก ราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ 8/2551 "9 คำถามคาใจกรณี ปตท." สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 10 สิงหาคม 2551

สัมภาษณ์ ‘ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซ่น’ : ชำแหละโครงสร้างไฟฟ้าไทย จากแผนประเทศถึงบิลค่าไฟ

ประชาไท 27 กุมภาพันธ์ 2551

การใช้พลังงาน นโยบายพลังงาน และภาวะโลกร้อน

ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน, กลุ่มพลังไท, งานสัมมนาเรื่อง “โลกร้อน..สุขภาพร้อน” จัดโดยกรมควบคุมโรค ณ ไบเทค, 11 กุมภาพันธ์ 2551

ทางออกของพลังงานทางเลือกในอนาคต: การกำหนดแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการใช้พลังงานทางเลือก

ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 26 พฤษภาคม 2549

ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ใครจะได้ ใครจะสูญเสีย?

ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน, การประชุมภาคประชาสังคมไทย ว่าด้วยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง ของธนาคารพัฒนาเอเชีย ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 30 มิถุนายน 2548

Pages

Subscribe to RSS - พลังงานในภูมิภาคแม่น้ำโขง

 

ประชาชาติธุรกิจ 5 ตุลาคม 2548