เขื่อนไซยะบุรี (ยื่นหนังสืออาเซียน สว. ไทย/คัดค้านหน้าสถานทูตลาว)

ข่าวทีวีไทย วันที่ 18 เมษายน 2554