อุโมงค์ผันน้ำโขง ประชาชนรากหญ้าภาคอีสานจะได้ใช้น้ำและต้องเสียค่าน้ำหรือไม่

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 29 กุมภาพันธ์ 2551