โครงการผันน้ำงึมฯ 7.6 หมื่นล้าน : ความจริงที่คนอีสานต้องรู้

มนตรี จันทวงศ์ โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคแม่น้ำโขง, ผู้จัดการ 18 กรกฎาคม 2551