แถลงการณ์ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนฮัจจีในแม่น้ำสาละวิน สหภาพพม่าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โดย เครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 กุมภาพันธ์ 2554