ข้อสรุปจากการศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน และสถานการณ์น้ำโขงท่วมในประเทศไทย

โดย อ้อมบุญ ทิพย์สุนา ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มแม่น้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ประเทศไทย จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “เขื่อนดอนสะโฮงในลาว: ความเห็นของกัมพูชา ไทย และเวียดนาม” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย