จดหมายถึง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรียกร้องให้ระงับกระบวนการ “ประกาศเจตนา รับฟังความเห็นและข้อตกลงล่วงหน้า” และยกเลิกโครงการเขื่อนไซยะบุรี