วิกฤติแม่น้ำโขง : ศึกษากรณีเขื่อนไซยะบุรี

ประสาร มฤคพิทักษ์ ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาคุณค่าการพัฒนาและผลกระทบในลุ่มน้ำโขง วุฒิสภา กรุงเทพธุรกิจ 2 มีนาคม 2554