จดหมายถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เรื่อง "ขอให้ยกเลิกโครงการเขื่อนไซยะบุรีบนแม่น้ำโขง"

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) 14 มีนาคม 2554