จดหมายถึง เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อง "ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเขื่อนไซยะบุรีและเจรจากับรัฐบาล สปป.ลาว "