นกแม่น้ำโขง : หนึ่งในความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังถูกคุกคาม

วัชระ สงวนสมบัติ นักวิชาการ 6 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตุลาคม 2554