ลำดับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลัก ตั้งแต่ปี 2550 ถึง สิงหาคม 2554

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง/ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ตุลาคม 2554