จดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี กรณีเขื่อนกั้นน้ำโขง “ไซยะบุรี”และ "ดอนสะโฮง"

โดย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน 19 ตุลาคม 2556