ความเห็นของผู้หญิง กับอนาคตใต้อ่างเก็บน้ำเซซานสองล่าง

กรกฎาคม 2557 บันทึกจากการลงพื้นที่เซซาน โดย ​​โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง