จดหมายเปิดผนึกกรณีเขื่อนดอนสะโฮง: กระบวนการ ปรึกษาหารือแค่พิธีกรรม ไร้ความหมาย-ไม่มีส่วนร่วม