เวทีสาธารณะ "เขื่อนบ้านกุ่ม" (1)

รายการเวทีสาธารณะ "เขื่อนบ้านกุ่ม" ความลับ ความรู้ ความจริงที่ต้องเปิดเผย

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2552 ออกอากาศทางทีวีไทย