นักวิชาการชี้ รัฐบาลจีนหยุดสร้างเขื่อน หวั่นอุ้มน้ำเยอะทำให้เกิดแผ่นดินไหว

มติชน 7 มีนาคม 2553

ดร.ภวัต ตั้งตรงจิตร นักวิชาการจากสถาบันเอเซียศึกษาของโครงการจีนศึกษา เปิดเผยที่จังหวัดนครพนม ในงานเสวนาโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเปิดเสรีทางการค้า(อาฟต้า)และรองรับประชาคมสังคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ว่าจากกรณีหลายประเทศตามแนวลุ่มน้ำโขง เวียตนาม ลาว ไทย ฯลฯได้รับผลกระทบจากระดับน้ำโขงแห้งส่งผลให้ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำโขงได้รับความเดือดร้อนตลอดจนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีปัญหาด้านการขนส่งนั้น ซึ่งส่วนใหญ่หลายประเทศจะพุ่งเป้าไปที่จีนสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำโขง

จากการได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการกับนักวิชาการจีนตามโครงการจีนศึกษาก็ได้รับการยืนยันจากนักวิชาการจีนว่าเขื่อนจีนปิดลำน้ำโขงมีการสร้างมานานหลายปีเปิดปิดน้ำในลำน้ำโขงเพื่อต้องการน้ำทำการเกษต รซึ่งแต่ละปีก็ไม่ได้ส่งผลกระทบให้แห้งมากขนาดนี้ ซึ่งสาเหตุที่น้ำโขงแห้งหนักในปีนี้มันมีหลายปัจจัย การสร้างเขื่อนจีนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง การระเบิดหินตามแนวลุ่มน้ำโขงก็มีส่วนทำให้ขาดแนวกั้นดันน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลที่เวียตนามช้าลง เมื่อระเบิดหินกั้นน้ำก็ทำให้น้ำไหลเร็วขึ้น แต่ที่สำคัญควรมองถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกจากสิ่งแวดล้มถูกทำลายทำให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนไป ซึ่งจะพบเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเช่นฝนตกในทะเลทรายเป็นต้น

และที่สำคัญทางประเทศจีน ขณะนี้ได้ให้ความสำคัญในการก่อสร้างเขื่อนมากโดยระงับโครงการสร้างเขื่อนทั่วประเทศหลังจากผลวิจัยของนักวิชาการจีนชี้ชัดว่า การสร้างเขื่อนจะทำให้ดินอุ้มน้ำมากและส่งผลกระทบทำให้เกิดแผ่นดินไหวมากขึ้นในห่วงที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลจีนระงับการสร้างเขื่อนทั่วทั่วประเทศในขณะนี้